Maatwerk » Rolstoelen

Elektronische rolstoel - buitenrolstoel

De elektronische buitenrolstoel is bedoeld voor gebruikers die zich hoofdzakelijk met deze rolstoel buitenshuis verplaatsen en die zich niet kunnen verplaatsen met een manuele rolstoel. De rolstoel is dus vooral bedoeld om actief langere en nuttige verplaatsingen buitenshuis mogelijk te maken. Het gebruik van de elektronische buitenrolstoel moet de gebruiker, ongeacht zijn beperking in activiteiten, ondersteunen om zo zelfstandig en actief mogelijk te zijn op vlak van o.a. zelfzorg, huishouden en de participatie aan het sociaal leven te ondersteunen. Een langdurig en definitief dagelijks gebruik is noodzakelijk.

Info voor de dokter

De elektronische binnen/buiten rolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen en definitieve volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). De gebruiker kan niet staan of stappen (typering 4). Een zelfstandige transfer in en uit de rolstoel naar stoel, zetel of bed is ernstig beperkt zonder de hulp van een hulpverlener (minimaal typering 3). De gebruiker beschikt niet over de kracht, coördinatie of uithouding in de bovenste ledematen om autonoom een manuele rolstoel aan te drijven en te besturen (typering 4). Een besturing van de elektronische rolstoel is daarentegen wel mogelijk. De gebruiker beschikt over voldoende intellectuele en cognitieve vermogens en de uithouding om de rolstoel op een veilige en oordeelkundige wijze te gebruiken buiten in het verkeer. Eventueel na aanpassingen aan de zithouding, heeft de gebruiker een voldoende goede zitbalans waardoor verplaatsingen over langere tijd en afstanden zelfstandig mogelijk zijn. De elektronische buitenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die voldoet aan de specifieke functionele indicaties van een modulaire manuele rolstoel op voorwaarde dat hij school loopt, beroepsopleiding of herscholing volgt, werkt of een zelfstandige beroepsactiviteit uitvoert. Zonder gebruik van de elektronische rolstoel zijn deze activiteiten niet mogelijk. Dit moet blijken uit het multidisciplinair adviesrapport. Voor de gebruikers die lijden aan een evolutieve neuromusculaire aandoening, een evolutieve myopathie, multiple sclerose, chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis volgens de definitie aanvaard door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (reumatoïde artritis, spondyloartropathie, juveniele chronische artritis, systemische lupus en sclerodermie) of voor gebruikers met tetraparese of quadriparese, worden de typeringen voor de verplaatsingsstoornis, het staan of stappen binnenshuis en verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel verlaagd naar minimaal typering 3. Voor die gebruikers moet het bewijs geleverd worden dat zij deze rolstoel effectief kunnen gebruiken. De elektronische buitenrolstoel is ook vergoedbaar voor een gebruiker die bij een vorige aflevering van een elektronische rolstoel een verzekeringstegemoetkoming ontvangen heeft onder de voorwaarden vermeld onder punt b) en waarvoor de hernieuwingstermijn van de vorige rolstoel verstreken is.

Tags voor Elektronische rolstoel - buitenrolstoel: Buitenrolstoel, Elektrische Rolstoel, Elektronische Rolstoel Kopen Kortrijk, Invacare, Orthopedie Op Maat Kortrijk, Otto Bock, Permobil