Maatwerk » Rolstoelen

Manuele verzorgingsrolstoel

De manuele verzorgingsrolstoel is bedoeld voor gebruikers met een blijvende zorgafhankelijkheid van formele of informele hulpverleners en die door het gebruik van deze rolstoel kunnen deelnemen aan het gezins- en sociale leven. De rolstoel is bedoeld voor definitief en langdurig dagelijks gebruik. De rolstoel is bedoeld voor zorgafhankelijke gebruikers wiens verlies of stoornis van de functies of anatomische eigenschappen van hoofd, bovenste en onderste ledematen, rug en zit een algehele ondersteuning vereist. De rolstoel is bedoeld om de gebruiker wisselhoudingen van zit tot in halflig te kunnen aanbieden o.a. ter preventie van doorligwonden (semi Fowler houding).

Info voor de dokter

De manuele verzorgingsrolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een bewezen, definitieve en volledige verplaatsingsstoornis (typering 4). Verplaatsingen zonder rolstoel zijn onmogelijk. Bovendien heeft de gebruiker een volledige passieve zithouding (typering 4) die moet ondersteund worden via de specifieke instelbaarheid van de rolstoel. Er is een ernstig verlies van de functie van de bovenste ledematen (minimaal typering 3) waardoor steunen, verzitten, zichzelf opheffen en zelf de rolwagen besturen en voortduwen niet mogelijk is gedurende de hele gebruiksduur. Een zelfstandige transfer in en uit de rolstoel is volledig onmogelijk (typering 4).

Tags voor Manuele verzorgingsrolstoel: