Maatwerk » Rolstoelen

Manuele modulaire rolstoel

De manuele modulaire rolstoel is bedoeld voor langdurig en definitief dagelijks gebruik. Deze rolstoel is modulair aanpasbaar in functie van de gebruiker, afhankelijk van zijn zitfunctie en volgens de aangetoonde noden van de gebruiker met betrekking tot zijn activiteiten. Aanpassingen ter ondersteuning van de functie van de armen, de benen, de zithouding, de aandrijving en de veiligheid van de gebruiker hebben enkel tot doel verloren gegane of gestoorde functies te ondersteunen of te vervangen. De rolstoel is bedoeld om deel te nemen aan het gezins- en sociale leven.

Info voor de dokter

De manuele modulaire rolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met een ernstige bewezen en definitieve verplaatsingsstoornis (minimaal typering 3). De gebruiker kan niet staan of stappen binnenshuis of kan dit enkel mits gebruik te maken van een loophulp of mits ondersteuning van een hulpverlener, hierbij zijn de handen van de gebruiker niet beschikbaar voor activiteiten (minimaal typering 3). Verplaatsingen buitenshuis zonder rolstoel zijn ernstig beperkt tot onmogelijk (minimaal typering 3). De aanpassingen aan de rolstoel moeten functioneel noodzakelijk zijn en deze noodzaak dient steeds omstandig gemotiveerd te worden.

Tags voor Manuele modulaire rolstoel: