Maatwerk » Rolstoelen

Manuele standaard rolwagen

De manuele standaardrolstoel is bedoeld voor beperkt gebruik per dag. Hij wordt gebruikt om zich beperkt te verplaatsen binnenshuis of buitenshuis. De rolstoel is bedoeld om deel te nemen aan het gezins- en sociale leven.

Info voor de dokter

De manuele standaardrolstoel is enkel vergoedbaar voor gebruikers met bewezen en definitieve verplaatsingsproblemen maar met voldoende zitfunctie. De gebruiker kan zich enkel zelfstandig binnenshuis verplaatsen mits steun (minimaal typering 2) ofwel kan hij zich buitenshuis zeer moeilijk over lange afstanden verplaatsen zonder de rolstoel (minimaal typering 3).

Tags voor Manuele standaard rolwagen: Rolwagen, Standaard Rolwagen, Verplaatsing Binnenshuis, Verplaatsing Buitenshuis